Fleet management

Fleet management je službou nebo spíše určitým portfoliem činností, které se týkají správy vozového parku. Ne nadarmo je toto odvětví nazýváno, jako systémy pro správu vozového parku. A nutno podotknout, že mohou mít zcela odlišnou podobu a pod výrazem Fleet management se může ukrývat velká řada služeb. K vyjádření tohoto slovního spojení lze přistupovat z obecnějšího hlediska, ale také toho...

Celý článek